Het heiligbeen chakra en de menopauze (overgang)

Het Sacral Chakra, de tweede van het Chakrasysteem

Scroll down for UK

Dit chakra bevindt zich ongeveer 2 duimen onder de navel.
Het wordt geassocieerd met creativiteit, de emoties, beweging en productiviteit, vrijheid, de vrouwelijkheid en seksualiteit.

Inderdaad, vrouwen maken nieuw leven op de energie van dit chakra. Wanneer een vrouw de menopauze ervaart wordt de mogelijkheid voor het maken van een baby beëindigd, maar er opent een nieuwe kracht om te creëren in andere manieren.
Ik zie vaak­ vrouwen in de post menopauze die starten met buitengewone creatieve projecten. Dat is een geweldige manier om te zorgen dat de energie van de sacrale chakra in beweging blijft, of het nu gaat om kunst, starten met vrijwilligerswerk, of willekeurig aantal geïnspireerde inspanningen op diverse vlakken.
Cycli en fasen zijn onderdeel van wat vrouwelijkheid definieert.

Menopauze presenteert de geboorte van de ’wijze vrouw’ fase van ons leven, met ’menopauze’ wordt ook bedoeld pre-menopauze omdat de medische wetenschap tot besef is gekomen dat het voor vele vrouwen een fase is van 10 jaar of zelfs meer. Voor de meesten van ons, beginnen hormonale verschuivingen rond 40 jaar of zelfs al vanaf 35 jaar of pas veel later. En met dit komt de energieke, psychologische en spirituele verschuiving die ons in onze wijze vrouw jaar inwijdt.

Geblokkeerde energie kan worden vrijgegeven via diepe ademhaling.

Yoga, Chakradance en ook het uitrekken en balanceren van de chakra’s sacralkan helpen om de energie beter te laten doorstromen.
Vrijlaten van energie en onderdrukte emoties zoals woede, bitterheid, spijt, jaloezie, afgunst, willen krijgen wraak, apathie, enz. zijn niet goed voor je gezondheid en blokkeren u van het ontvangen van uw ware verlangens, bijvoorbeeld ware liefde, rijkdom, overvloed, welvaart, succes, vrede en geluk.

Creatieve energie, of kundalini, stijgt in de wervelkolom op een natuurlijke manier twee keer in een mensenleven, eenmaal op adolescentie en tijdens de menopauze, en zorgt dat u tot bloei komt.
Net als de puberteit is menopauze een geleidelijke transformatie die gemiddeld tien jaar nodig heeft om te voltooien. De creatieve energie betekent dus veel meer dan dat het alleen maar uitgedrukt kan worden in manieren van lichamelijke voortplanting en zwanger worden.

Do you need help with the menopause?

Kom en ervaar de  speciale workshops van Chakradance, speciaal de Sacral chakra en de CELEBRATING NEW MOON.

Ik kan ook een healing geven, rebalance the cahkrasystem of een “Energie behandeling”. De healing kan ook op afstand !

Ik adviseer daarnaast de geweldige Helende Frequentie, essentiële olie “Mevrouwtje Overgang” Deze is bij mij te bestellen.

Als je meer informatie wenst of een healing of workshop wilt boeken stuur dan je gegevens via het contact formulier.
Je kan me ook bellen op nummer T: + 34 657 939 635

Love & Light Alexandra L xxx

The Sacral Chakra & Menopause         1782051_10152198883137871_1916523589_n

This is the second chakra, or energy center, located about 2 inches or so below the navel. It is associated with the emotions, creativity, reproduction, and one’s view of sexuality.

This is the creative center of the world. Indeed, women create new life in the energy of this chakra. When a woman experiences menopause, the ability to create a baby is ended, but there opens up a new power to create in other ways. I frequently see post­menopausal women taking on extraordinary creative projects. A great way to keep the energy of the sacral chakra moving is to keep creating, whether through artwork, through volunteer services, or any number of inspired endeavors.

Cycles and phases are part of what defines womanhood. More than any other earthly creature, our bodies run according to cycles and phases

Menopause represents our birth into the ‘wise woman’ phase of our life, although when I say ‘menopause’ I really mean perimenopause too, because as the medical community has come to realize, the life transit that menopause represents is actually one that spans 10 years or more for many women. For most of us, hormonal shifts begin in our early 40s or even mid to late 30s, whether we notice them yet or not. And with this comes the energetic, psychological, and spiritual shifts that usher us into our wise woman years.

Stale/stuck energy can be released via deep breathing.

Give yoga, or Chakradance a try, or stretching and chakra balancing also help to remove stuck energy.

Release stuck energy and repressed emotions, e.g. anger, bitterness, regret, jealousy, envy, wanting to get revenge, apathy, etc. They are no good for your health and block you from receiving your true desires, e.g. true love, wealth, abundance, prosperity, success, peace, and happiness.

Creative energy, or kundalini, rises in the spine naturally twice in a lifetime ­ once at adolescence, and again during menopause when creativity blossoms.

Like puberty, menopause is a gradual transformation that takes an average of ten years to complete. The creative energy involved is becoming free to be expressed in ways other than physical reproduction and childbearing.

Do you need help with the menopause?

Come and enjoy the special workshops of Chakradances, especially the sacral chakra and the CELEBRATING NEW MOON.

I also can give you a healing, rebalance the cahkrasystem or the “Energy treatment”. The healing is also possible on distance.

I also can suggest the special essential oil from Holland, Miss Menopause.
You can order this by the website, telephone or e-mail.

If you like more information or book a session or workshop please contact me. You can also call me T: + 34 657 939 635

Love & Light Alexandra L xxx